Over ons

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal!
U vindt hier de informatie over onder andere de doelstelling, werkwijze en samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal.

Taak:
De adviesraad is een onafhankelijke organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, over beleid, regels, plannen en de uitvoering van voorstellen in het sociaal domein.

Instellingsbesluit en convenant:
De adviesraad vindt zijn oorsprong in de Raadsmededeling van 19 januari 2015 en handelt conform het convenant van september 2022. Elders op deze website kunt u de Raadsmededeling en het convenant inzien.

Werkvelden:
De werkzaamheden van de adviesraad zijn verdeeld over zes werkvelden.
Elk werkveld omvat één of meerdere onderwerpen.
Voor elk werkveld is een lid van de adviesraad verantwoordelijk.
De adviesraad kent de navolgende werkvelden:
1. Bestaanszekerheid
2. Gezonde leefstijl
3. Jeugd & Onderwijs
4. Welzijn
5. WMO
6. Overkoepelende thema’s

Elders op deze website leest u meer over de werkvelden van de Adviesraad.

Netwerk en expertise
Om de verbinding met de inwoners van Roosendaal en organisaties uit Roosendaal te borgen en gebruik te kunnen maken van kennis en ervaring die in de samenleving aanwezig zijn, heeft de adviesraad een netwerk van expertise ingesteld.
Het netwerk bestaat uit inwoners van de gemeente Roosendaal en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in het sociaal domein.
Personen en instellingen die als zodanig zijn geregistreerd ontvangen met regelmaat nieuwsbrieven van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal en kunnen betrokken worden bij het uitbrengen van adviezen.
Aanmelden voor het netwerk van expertise kan via:
info@adviesraadroosendaal.nl

Leden:
De adviesraad Sociaal Domein Roosendaal bestaat uit acht leden, te weten de voorzitter, vice voorzitter, secretaris-penningmeester en vijf leden die elk een van de werkvelden beheren. Elders op deze website leest u mee over de samenstelling van de Adviesraad.