Over Bert Derene

Bert Derene is geboren en opgegroeid in Oud Gastel. Vanaf 1981 woont hij in Roosendaal. Eerst samen met zijn vrouw en later met vrouw en kinderen. De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen.
Bert heeft gewerkt in het welzijnswerk als jongerenwerker, buurthuiswerker en opbouwwerker. Vanaf 1988 heeft hij als beleidsadviseur gewerkt bij de gemeente. Eerst bij de gemeente Oudenbosch, die later bij de herindeling opging in de gemeente Halderberge. Hij heeft zich beziggehouden met beleid op het brede gebied van het sociale domein. De laatste jaren van zijn werkzame leven was hij onder andere aanspreekpunt voor de Wmo- raad en de seniorenraad van de gemeente Halderberge. In het laatste jaar heeft hij meegewerkt aan de oprichting van de adviesraad voor het sociaal domein van Halderberge.
Mede daardoor vindt hij het een uitdaging nu een bijdrage te leveren aan de adviesraad van de gemeente Roosendaal. Hij zal naast de taak van secretaris/ penningmeester graag meedenken over alle onderwerpen die in de adviesraad ter sprake komen.
Bert is lid van de initiatiefgroep Knarrenhof Roosendaal. Deze groep probeert in de gemeente een knarrenhof gerealiseerd te krijgen. In zo’n hof wonen mensen bij elkaar die graag als goede buren samenleven en elkaar helpen waar het kan. Een knarrenhof probeert een bepaalde mix van leeftijden te huisvesten, zowel in de huursector alsook in huizen in eigendom.
Bert houdt van bewegen: een rondje rennen, wandelen, fietsen. En als hij stil zit is een goed boek aan hem besteed.