Over Ad Vos

Ad Vos is voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal. Hij coördineert de werkzaamheden van de adviesraad en bevordert dat inwoners van de gemeente Roosendaal betrokken worden bij en inspraak hebben op adviezen van de raad.

Naast zijn werk voor de adviesraad is en was Ad actief bij andere organisaties, zowel in Roosendaal als ook in de regio West-Brabant. Zo was hij voorzitter van de Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis en voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.

Andere bestuursfuncties die hij bekleedde waren: penningmeester van Stichting Kinderopvang Roosendaal e.o., secretaris en later voorzitter van Stichtingen Fatimahuis en Eurohonk, voorzitter van het Roosendaals Treffen, penningmeester en voorzitter van Stichting Carnaval Roosendaal Roosendaal en bestuurslid van de Brabantse Carnavalsfederatie.

Naast zijn werk voor de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal is Ad voorzitter van Stichting Ouderen Achter de Computer.