Netwerk van Expertise

Om de verbinding met de inwoners van Roosendaal en organisaties uit Roosendaal te borgen en gebruik te kunnen maken van kennis en ervaring die in de samenleving aanwezig zijn, heeft de adviesraad een netwerk van expertise ingesteld.
Het netwerk bestaat uit inwoners van de gemeente Roosendaal en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in het sociaal domein.

Personen en instellingen die als zodanig zijn geregistreerd ontvangen met regelmaat nieuwsbrieven van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal en kunnen betrokken worden bij het uitbrengen van adviezen..

Aanmelden voor het netwerk van expertise kan via:
info@asdroosendaal.nl