Hans Crul

Binnen de adviesraad houdt Hans Crul zich bezig met de thema’s Jeugd en Onderwijs. Kinderen en jongeren hebben altijd een centrale rol gespeeld tijdens zijn langdurige carrière in het onderwijs. Hij gelooft er in dat een kwalitatief goed georganiseerd systeem van jeugdzorg en onderwijs een van de fundamenten is voor een goed functionerende samenleving. Opvoeden en opgroeien valt echter helaas niet altijd mee. Vanuit zijn gezinservaring met pleegzorg en zijn huidige werk als vrijwilliger bij de dagbesteding van de SDW kan hij zich hierbij een concrete voorstelling maken.

Hij hoopt vanuit de adviesraad een bijdrage te kunnen leveren aan een hoopvolle toekomst voor kinderen en jongeren binnen onze gemeente zodat ze opgroeien in een gemeente met een gezond leef- en leerklimaat met kwalitatief goed onderwijs en jeugdzorg. Gelijke kansen voor iedereen waarbij voorkomen moet worden dat kinderen en jongeren uitvallen of achterstanden oplopen.

Uitgangspunt bij zijn werk is om SAMEN met kinderen, jongeren, hun ouders, betrokken instellingen, te komen tot verantwoorde adviezen voor onze beleidsmakers. Om zo de situatie voor de betrokkenen te verbeteren. Bruggen bouwen is hierbij zijn doel.