Gezonde Leefstijl

Een gezonde leefstijl bepaalt heel veel, zelfs hoe oud iemand wordt.
Het gaat hierbij om zowel de lichamelijke als ook geestelijke gezondheid.
Binnen de Adviesraad Sociaal Domein is voor dit werkveld verantwoordelijk: Wim Franken.