Gezonde leefstijl

Gezonde leefstijl faciliteren en stimuleren
Gezondheidszorg
GGD
Sportakkoord + Preventieakkoord = RSD FIT!

Binnen adviesraad Sociaal Domein is voor dit werkveld verantwoordelijk: Wim Franken.