Contact

Het centraal e-mailadres van Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal is:
info@asdroosendaal
Het correspondentie (post) adres van de Adviesraad is:
Ommegangstraat 2, 4702 GS Roosendaal.

De e-mailadressen van de afzonderlijke leden zijn vermeld bij de rubriek “samenstelling” op deze website.

De voorzitter van de adviesraad is telefonisch bereikbaar onder nummer 0165-542969