Bestaanszekerheid

Armoede en minimaregeling.
Schulden en Schuldhulpverlening.
Participatiewet.
Werk en inkomen voor kwetsbare doelgroepen.

Binnen Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal is voor dit werkveld verantwoordelijk: Anette Klaver.