Ben Aanraad

Ben Aanraad gaat zijn aandacht met name richten op gevraagde en ongevraagde advisering omtrent onderwerpen betreffende de WMO en HbH+ ( hulp bij het huishouden). Zijn 30+ jaar ervaring in de ouderenzorg zullen hem hierbij goed van pas komen.

Hij heeft altijd veel affiniteit gehad met de zorg voor de ouderen. Het was dus vanzelfsprekend dat hij na mijn pensionering vrijwilligerswerk is gaan doen in deze sector. Dit doet hij via de KBO (Katholieke Bond van Ouderen). Binnen de KBO is hij inmiddels een aantal jaren cliëntondersteuner WMO en coördineert hij de groep cliëntondersteuners, vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers. Vanuit die functie maakt hij ook onderdeel uit van het algemeen bestuur KBO Roosendaal en de werkgroep belangenbehartiging Kring Roosendaal ( Roosendaal en alle kerkdorpen).

Sinds 01 januari 2019 is hij als belangenbehartiger voor de gemeente Roosendaal betrokken bij stichting Alzheimer West Brabant, onderdeel van Alzheimer Nederland.  Stichting Alzheimer Nederland zet zich sinds 1984 in voor mensen met dementie en hun dierbaren. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een toekomst zonder dementie en aan de kwaliteit van leven van patiënten nu.