Laatste Nieuws

Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal bereikbaar voor iedereen  

De Adviesraad Sociaal Domein streeft er naar verbinding te hebben met en bereikbaar te zijn voor inwoners en instellingen uit de gemeente Roosendaal die zich verbonden voelen met of betrokken zijn bij het sociaal domein. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld besprekingspunten voor de Adviesraad aan te dragen.
De Adviesraad gaat enkel over onderwerpen en situaties van algemene aard en niet over individuele aangelegenheden. 
De Adviesraad is hiervoor op de volgende manieren bereikbaar:              

Via postadres:
Ommegangstraat 2
4702 GS Roosendaal (t.a.v. Adviesraad Sociaal Domein) 
Per e-mail: info@adviesraadroosendaal.nl
Telefonisch: 06 295 639 12, of in een persoonlijk gesprek met de voorzitter van de Adviesraad die hiertoe elke 1e maandag van de maand vanaf 19.00 tot 19.30 uur bereikbaar is in het HUIS van Roosendaal, Stadserf 1 in Roosendaal (ingang tegenover Don Bosco).